Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


het_installeren_van_een_ssl_certificaat_met_plesk

Het installeren van een SSL certificaat met Plesk

Zodra de aanvraagprocedure is voltooid, ontvangt u een e-mail met uw certificaat.

Subject: www.[naamvandomein].nl Your RapidSSL order has been completed 


ORDER COMPLETE


Congratulations!  Your RapidSSL Certificate has been issued and is pasted at the bottom of this email.

[....]

Your RapidSSL certificate:


-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIID1TCCAz6gAwIBAgIDBytkMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAMFoxCzAJBgNVBAYTAlVT
[....]
cR7nKkTbc3Xhgo1RTKUIYQwJ74WCjA/cBg==
-----END CERTIFICATE----- 
  • U selecteert de tekst onderaan de e-mail -vanaf de regel met BEGIN CERTIFICATE tot en met END CERTIFICATE-, en knipt en plakt deze naar kladblok of een andere tekst editor. Bewaar het certificaat als een tekstbestand met de naam naamvandomein.txt.

Vervolgens installeert u het certificaat als volgt in Plesk:

  • Ga naar het Plesk beheerscherm

Plesk beheerscherm

  • Onder het kopje “Services” gaat u naar “Certificates”
  • Kies het eerder aangemaakte item uit de lijst.
  • Upload het certificaat bestand.

  • Ga naar “server” → “IP Addresses” om het IP-adres van de website aan het certificaat te koppelen.
  • Het kan nodig zijn om Apache opnieuw op te starten. Dit doet u via “Server” → “Services management”
het_installeren_van_een_ssl_certificaat_met_plesk.txt · Laatst gewijzigd: 2007/11/18 03:24 door max