Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


het_installeren_van_een_ssl_certificaat_met_cpanel

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

het_installeren_van_een_ssl_certificaat_met_cpanel [2007/11/18 04:00] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Het installeren van een SSL certificaat met cPanel ======
  
 +Zodra de aanvraagprocedure is voltooid, ontvangt u een e-mail met uw certificaat.
 +
 +<​code>​
 +Subject: www.[naamvandomein].nl Your RapidSSL order has been completed ​
 +
 +
 +ORDER COMPLETE
 +
 +
 +Congratulations! ​ Your RapidSSL Certificate has been issued and is pasted at the bottom of this email.
 +
 +[....]
 +
 +Your RapidSSL certificate:​
 +
 +
 +-----BEGIN CERTIFICATE-----
 +MIID1TCCAz6gAwIBAgIDBytkMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAMFoxCzAJBgNVBAYTAlVT
 +[....]
 +cR7nKkTbc3Xhgo1RTKUIYQwJ74WCjA/​cBg==
 +-----END CERTIFICATE----- ​
 +</​code>​
 +
 +  * U selecteert de tekst onderaan de e-mail -vanaf de regel met BEGIN CERTIFICATE tot en met END CERTIFICATE-,​ en kopieert deze.
 +
 +Vervolgens installeert u het certificaat als volgt:
 +
 +  * Ga naar het cPanel beheerscherm.
 +
 +{{ssl-cpanel1.png|Cpanel beheerscherm}}
 +
 +  * Onder "​Security"​ klikt u op "​SSL/​TLS manager"​
 +
 +{{ssl-cpanel2.png|SSL/​TLS manager}}
 +
 +  * Kies de laatste optie: "Setup a SSL certificate to work with your site."
 +
 +{{ssl-cpanel7.png|}}
 +
 +  * Bij "​domain"​ kiest u de naam van uw domein uit het lijstje, en het certificaat plakt u in het tekstveld onder "​Certicate (CRT)"​. De eerder aangemaakte key is reeds in het systeem aanwezig en kan met de "​fetch"​ knop opgehaald worden, indien dit niet al automatisch is gebeurt bij het selecteren van het domein.
 +
 +  * Klik op de knop "​Install certificate"​ onderaan het scherm om de installatie te voltooien.
het_installeren_van_een_ssl_certificaat_met_cpanel.txt ยท Laatst gewijzigd: 2007/11/18 04:00 (Externe bewerking)