Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


het_installeren_van_een_ssl_certificaat_met_cpanel

Het installeren van een SSL certificaat met cPanel

Zodra de aanvraagprocedure is voltooid, ontvangt u een e-mail met uw certificaat.

Subject: www.[naamvandomein].nl Your RapidSSL order has been completed 


ORDER COMPLETE


Congratulations!  Your RapidSSL Certificate has been issued and is pasted at the bottom of this email.

[....]

Your RapidSSL certificate:


-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIID1TCCAz6gAwIBAgIDBytkMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAMFoxCzAJBgNVBAYTAlVT
[....]
cR7nKkTbc3Xhgo1RTKUIYQwJ74WCjA/cBg==
-----END CERTIFICATE----- 
  • U selecteert de tekst onderaan de e-mail -vanaf de regel met BEGIN CERTIFICATE tot en met END CERTIFICATE-, en kopieert deze.

Vervolgens installeert u het certificaat als volgt:

  • Ga naar het cPanel beheerscherm.

Cpanel beheerscherm

  • Onder “Security” klikt u op “SSL/TLS manager”

SSL/TLS manager

  • Kies de laatste optie: “Setup a SSL certificate to work with your site.”

  • Bij “domain” kiest u de naam van uw domein uit het lijstje, en het certificaat plakt u in het tekstveld onder “Certicate (CRT)”. De eerder aangemaakte key is reeds in het systeem aanwezig en kan met de “fetch” knop opgehaald worden, indien dit niet al automatisch is gebeurt bij het selecteren van het domein.
  • Klik op de knop “Install certificate” onderaan het scherm om de installatie te voltooien.
het_installeren_van_een_ssl_certificaat_met_cpanel.txt · Laatst gewijzigd: 2007/11/18 03:00 (Externe bewerking)