Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


het_installeren_van_een_ssl_certificaat_met_apache_mod_ssl_zonder_control_panel

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

het_installeren_van_een_ssl_certificaat_met_apache_mod_ssl_zonder_control_panel [2007/11/18 03:39]
max
het_installeren_van_een_ssl_certificaat_met_apache_mod_ssl_zonder_control_panel [2011/11/14 11:41]
Regel 1: Regel 1:
-====== Het installeren van een SSL certificaat met Apache (mod_ssl) ====== 
  
-Zodra de aanvraagprocedure is voltooid, ontvangt u een e-mail met uw certificaat. 
- 
-<​code>​ 
-Subject: www.[naamvandomein].nl Your RapidSSL order has been completed ​ 
- 
- 
-ORDER COMPLETE 
- 
- 
-Congratulations! ​ Your RapidSSL Certificate has been issued and is pasted at the bottom of this email. 
- 
-[....] 
- 
-Your RapidSSL certificate:​ 
- 
- 
------BEGIN CERTIFICATE----- 
-MIID1TCCAz6gAwIBAgIDBytkMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAMFoxCzAJBgNVBAYTAlVT 
-[....] 
-cR7nKkTbc3Xhgo1RTKUIYQwJ74WCjA/​cBg== 
------END CERTIFICATE----- ​ 
-</​code>​ 
- 
-  * U selecteert de tekst onderaan de e-mail -vanaf de regel met BEGIN CERTIFICATE tot en met END CERTIFICATE-,​ en knipt en plakt deze naar kladblok of een andere tekst editor. 
- 
-  * Vervolgens slaat u het certificaat op als een tekstbestand met de naam naamvandomein.crt,​ en upload dit naar de /​usr/​local/​apache2/​conf/​ssl.crt directory op de server. 
- 
-  * Vervolgens dient u het configuratiebestand httpd.conf aan te passen. 
- 
-Denk er hierbij aan dat uw SSL website een eigen IP-adres moet hebben dat niet gedeeld mag worden met andere SSL websites. 
-De minimale configuratie ziet er zo uit: 
- 
-<​code>​ 
-<​VirtualHost 1.2.3.4:​443>​ 
-  DocumentRoot /​home/​gebruiker/​locatie-waar-de-bestanden-van-de-website-staan 
-  ServerName www.naamvandomein.nl 
-  SSLEngine On 
-  SSLCertificateFile /​etc/​apache2/​conf/​ssl.crt/​naamvandomein.crt 
-  SSLCertificateKeyFile /​etc/​apache2/​conf/​ssl.key/​naamvandomein.key 
-</​VirtualHost>​ 
-</​code>​ 
het_installeren_van_een_ssl_certificaat_met_apache_mod_ssl_zonder_control_panel.txt ยท Laatst gewijzigd: 2011/11/14 11:41 (Externe bewerking)