Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


het_installeren_van_een_ssl_certificaat_met_apache_mod_ssl_zonder_control_panel

Het installeren van een SSL certificaat met Apache (mod_ssl)

Zodra de aanvraagprocedure is voltooid, ontvangt u een e-mail met uw certificaat.

Subject: www.[naamvandomein].nl Your RapidSSL order has been completed 


ORDER COMPLETE


Congratulations!  Your RapidSSL Certificate has been issued and is pasted at the bottom of this email.

[....]

Your RapidSSL certificate:


-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIID1TCCAz6gAwIBAgIDBytkMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAMFoxCzAJBgNVBAYTAlVT
[....]
cR7nKkTbc3Xhgo1RTKUIYQwJ74WCjA/cBg==
-----END CERTIFICATE----- 
  • U selecteert de tekst onderaan de e-mail -vanaf de regel met BEGIN CERTIFICATE tot en met END CERTIFICATE-, en knipt en plakt deze naar kladblok of een andere tekst editor.
  • Vervolgens slaat u het certificaat op als een tekstbestand met de naam naamvandomein.crt, en upload dit naar de /etc/apache2/conf/ssl.crt directory op de server.
  • Vervolgens dient u het configuratiebestand httpd.conf aan te passen.

Denk er hierbij aan dat uw SSL website een eigen IP-adres moet hebben dat niet gedeeld mag worden met andere SSL websites. De minimale configuratie ziet er zo uit:

<VirtualHost 1.2.3.4:443>
  DocumentRoot /home/gebruiker/locatie-waar-de-bestanden-van-de-website-staan
  ServerName www.naamvandomein.nl
  SSLEngine On
  SSLCertificateFile /etc/apache2/conf/ssl.crt/naamvandomein.crt
  SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/conf/ssl.key/naamvandomein.key
  SSLCertificateChainFile /etc/apache2/conf/ssl.crt/RapidSSL_CA_bundle.pem
</VirtualHost>
het_installeren_van_een_ssl_certificaat_met_apache_mod_ssl_zonder_control_panel.txt · Laatst gewijzigd: 2011/11/14 10:41 (Externe bewerking)