Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


numerieke_domeinen

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
numerieke_domeinen [2007/11/30 20:32]
max
numerieke_domeinen [2008/04/23 01:53]
max
Regel 2: Regel 2:
  
 Voorheen was het alleen mogelijk .nl domeinen te registreren waar minstens een letter in voor kwam. Voorheen was het alleen mogelijk .nl domeinen te registreren waar minstens een letter in voor kwam.
-Binnenkort wordt het ook mogelijk zuiver numerieke .nl domeinen te registreren,​ zoals 1234567.nl.+Inmiddels is het ook mogelijk zuiver numerieke .nl domeinen te registreren,​ zoals 1234567.nl.
  
-De introductie vindt plaats in twee fases: 
- 
-  * 1-14 december 2007 - Sunrise fase - Houders van een merkrecht of handelsnaam bestaande uit cijfers, kunnen het .nl domein aanvragen dat overeenkomt met de naam van het merk. 
-  * Eind januari 2008 - Iedereen kan numerieke domeinen registreren. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-===== Sunrise fase ===== 
- 
-Om een domein in de Sunrise fase te kunnen claimen dient u aan de volgende eisen te voldoen: 
- 
- 
-Sunrise aanvraag op basis van merknaam: 
- 
-  * U bezit een woordmerk bij het Benelux merkenbureau dat uitsluitend uit cijfers bestaat. 
-  * OF u heeft een beeldmerk bij het Benelux merkenbureau geregistreerd dat uitsluitend uit cijfers bestaat of waarbij het cijferelement duidelijk overheersend is en duidelijk gescheiden of onderscheiden kan worden van het beeldelement 
-  * Het merk dient voor 15 juni 2007 geregistreerd te zijn.  
-  * De registratie van het merk dient volledig voltooid te zijn. Dit kunt u controleren op http://​register.boip.int/ ​ Onder het kopje status dient "Merk ingeschreven"​ te staan. 
- 
-Sunrise aanvraag op basis van handelsnaam:​ 
- 
-  * U heeft een handelsnaam welke voor 15 juni 2007 bij de kamer van koophande ingeschreven is, en die uitsluitend uit cijfers bestaat. 
-  * U bent in staat bewijsmateriaal te leveren dat de naam voor 15 juni 2007 actief gebruikt werd. 
-  * U bent in staat een verklaring ondertekend door een Nederlandse advocaat over te leggen, die verklaart dat 
-de handelsnaam waarop de aanvrager aanspraak maakt beschermd is als handelsnaam 
-op grond van de Nederlandse wetgeving. 
- 
- 
-Bovenstaande lijst is slechts indicatief. Voor de exacte voorwaarden verwijzen wij u door naar de [[http://​www.je-eigen-domein.nl/​conditions/​nl/​SIDN_Sunrise_Policy.pdf|formele regelgeving]] 
- 
- 
- 
-== Sunrise aanvraag indien via je-eigen-domein.nl == 
- 
- 
-Indien u een Sunrise aanvraag wilt indienen, dient u contact per e-mail met ons op te nemen. Stuur hiervoor een e-mail naar het adres sales AT je-eigen-domein.nl . 
- 
- 
-De kosten bedragen 300 EUR exclusief BTW per aanvraag. 
- 
-Dit is inclusief: 
- 
-  * De kosten die SIDN rekent voor het in behandeling nemen van de aanvraag. (50 EUR) 
-  * De kosten die SIDN rekent voor het valideren van de bewijsstukken. (200 EUR) 
-  * De registratiekosten van het domein voor de periode van 1 jaar. 
-  * Het afhandelen van de aanvraag door ons. 
- 
- 
-LET OP:  
- 
-  * Indien uw aanvraag afgewezen wordt omdat deze niet aan de voorwaarden voldoet, vindt er geen restitutie plaats. 
-  * Indien er meerdere partijen zijn die recht op een bepaalde naam hebben, vindt er een loting plaats. 
-  * Indien u op basis van een handelsnaam een numeriek domein wilt aanvragen, heeft u een verklaring van een in Nederland ingeschreven advocaat nodig. De kosten hiervoor zijn NIET inbegrepen. 
- 
-===== Het registreren van een numeriek domein begin 2008 ===== 
- 
-Indien u geen numerieke merk- of handelsnaam heeft kunt u pas vanaf eind januari 2008 het gewenste domein claimen. 
-Op dit moment is over de te volgen procedure nog geen informatie bekend. 
- 
- 
- 
-===== Meer informatie ===== 
- 
-  * [[http://​www.je-eigen-domein.nl/​conditions/​nl/​Brochure_Sunrise_Numerieke_domeinnamen.pdf|Brochure numerieke domeinen]] 
-  * [[http://​www.je-eigen-domein.nl/​conditions/​nl/​SIDN_Sunrise_Policy.pdf|Numerieke domeinen - Sunrise policy]] 
-  * [[http://​www.je-eigen-domein.nl/​conditions/​nl/​Verklaring_Numerieke_domeinnamen.doc|Voorbeeld verklaring advocaat]] 
- 
-Meer informatie kunt u vinden op: 
- 
-  * http://​www.sidn.nl/​numeriek/​ 
  
numerieke_domeinen.txt ยท Laatst gewijzigd: 2008/04/23 01:53 (Externe bewerking)